Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2016

stiopa46
9690 58ab
Reposted fromfungi fungi viazupacebulowa zupacebulowa
stiopa46
9692 6560
Reposted fromfungi fungi viazupacebulowa zupacebulowa
stiopa46
9697 4662 500
Reposted fromfungi fungi viazupacebulowa zupacebulowa
stiopa46
Nie będziemy się nawzajem osądzać. Tolerancja jest podstawą kultury.
— Joyce Carol Oates – Amerykańskie apetyty
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viathenatuss thenatuss
stiopa46

merlinkafka: Just returned from an epic adventure in Trentino, a province in Northern Italy

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaoctober84 october84
stiopa46
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
stiopa46
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
stiopa46
Verlängerungs-Wurst
Reposted fromBAM BAM viadreptak dreptak
stiopa46
przestań rywalizować ze wszystkimi. nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viathenatuss thenatuss
stiopa46
Budowanie miłości zaczyna się od wypływania na głębię w rozmawianiu.
— ks. Marek Dziewiecki w wywiadzie "Czy miłość potrzebuje słów?"
stiopa46
Nie potrzebujesz nowego telefonu, kolejnej pracy, kolejnego zgonu na melo, nie potrzebna Ci piątka, nowe ubranie czy lans na mieście. Ty potrzebujesz drugiej osoby, przy której zgubisz godziny, miesiące i lata. Osoby, do której Twoje serce będzie biegło, a świat będzie jak zaraz po zejściu z karuzeli. Potrzebujesz miłości od człowieka z idealnymi dla Ciebie wadami. I choćby miał ich pełno, choćby powtarzali, że to błąd, to będzie on Twoim ulubionym błędem, który ciągle będzie Ci towarzyszył jak ulubiona piosenka.
— skejter
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viathenatuss thenatuss
stiopa46
W dojrzałym związku pojawia się spokój, pewność i duma z partnera. Z tego, co on robi, jaki jest, co mówi. Pojawia się wtedy we mnie pewien niezwykły rodzaj wibracji: to jest mój człowiek. Ten, o którym można marzyć, jest mój. Pierwsza namiętność przemienia się w coś, co nazwałabym ciepłem, przywiązaniem i uspokojeniem, poczuciem bezpieczeństwa i przyjemnością. On jest tylko dla mnie, ja tylko dla niego.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viathenatuss thenatuss
stiopa46
8023 52bd 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viakotdziwok kotdziwok
stiopa46
6771 7182
Reposted fromkosmata kosmata viaTeenageDirtbag TeenageDirtbag
stiopa46
Reposted fromFlau Flau viatwice twice
stiopa46
0545 83ad
Osz to Kaja, jak zawsze wie o co chodzi człowiekowi
Reposted fromempathetic empathetic viathenatuss thenatuss
stiopa46
4836 b8e0 500
scream 02x12
stiopa46
stiopa46
2496 4b1f 500
Nap
Reposted fromvolldost volldost viaTeenageDirtbag TeenageDirtbag
stiopa46
Czasem wystarczy zatrzymać się na chwilą, cofnąć o krok i przyjrzeć swoim myślom, uczuciom i działaniom - a nie postępowaniu drugiej osoby.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl