Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

stiopa46

October 18 2016

stiopa46
Czasy miłości na wieki się skończyły. Do miłosnych uniesień należy, uniesienie kolejnego kieliszka za swoje byłe ukochane. Teraz można przebierać we fiutach, portfelach, cyckach, ciasnotach cipek, długości nóg, uzębieniach, ufryzowaniach, gruba, chuda, wysoki, niski bla bla... Bla bla bla. Teraz można mieć tych kilka rzeczy naraz, z czego wszyscy namiętnie korzystają, czy to kobiety, czy mężczyźni. One dają dupska bogatym łóżkowym ignorantom, albo udają orgazm, przy elokwentnym kutasiku. Oni rżną te cycate łatwe padła z dyskotek, w milczeniu po wszystkim wskazując kierunek wyjścia, albo zakochani w inteligentce proszą się latami o obciąganie. Czasy miłości po wieki się skończyły. To proste, a jednocześnie skomplikowane w odbiorze przez nas samych uczucie, uległo degradacji przez swobodę moralną jakiej się sami dopuściliśmy na sobie. A także przez te innowacje. Kiedyś w naszych zawiłych umysłach uczucie, które ułatwiało sprawę w doborze partnera, bądź partnerki, budowało się długotrwale i jednoliniowo. Był list, długo nic, oczekiwanie, tęsknota. Była odpowiedź, fascynacja, ekscytacja. I znów przelewanie na papier tych swoich miłosnych wypocin. Znów cisza. Może jeden telefon na miesiąc, by wreszcie usłyszeć drugą połówkę. Kilka zdjęć z kliszy, trzeba wywołać, czekać. Wreszcie oglądanie, sytuacje budujące więzi. Czas, ten czas budował więzi, uczucia silniejsze i większe od kutasa byłego, czy dłuższe od najdłuższego połyku byłej. To uruchamiało w naszych móżdżkach sfery, które teraz umierają. Bo po co nad czymś się zastanawiać, o coś się bić, skoro jest tu i teraz, a jak nie to będzie zaraz. Teraz wszystko jest na już. A jak coś jest na już, to nie jest na zawsze...
Reposted fromcountingme countingme viakregoslupkota kregoslupkota
stiopa46
stiopa46
Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromesperantoo esperantoo viakregoslupkota kregoslupkota
stiopa46
8821 e9ea
Reposted fromGIFer GIFer viaechoes echoes
stiopa46
stiopa46

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volant
Reposted fromolewka olewka viakregoslupkota kregoslupkota
stiopa46
stiopa46
dom
to nie miejsce lecz stan
— nosowska
Reposted frompoppyseed poppyseed viakregoslupkota kregoslupkota
stiopa46
stiopa46
stiopa46
2942 6d7a
Reposted fromTankistD TankistD viakregoslupkota kregoslupkota
stiopa46
stiopa46
0642 f463
Reposted fromMatalisman Matalisman viakregoslupkota kregoslupkota
stiopa46

stiopa46
Reposted fromgruetze gruetze viakregoslupkota kregoslupkota
stiopa46
6976 4f1b 500
Reposted fromwombinka wombinka viabercik bercik
stiopa46
3160 b40b 500
Reposted fromsaiwala saiwala viabercik bercik
stiopa46
0987 a30e 500

some-newtype-bullshit:

EVERY PART OF THIS IS WRONG

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viabercik bercik
stiopa46
2779 7fe0
Reposted fromdarthsadic darthsadic viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl